Historické tance 15., 16. a 19. stol.

Tance 15. stol.

Tance období renesance (16. stol.)

Oživování novodobé taneční kultury